ΑΡΧΙΚΗ


ΔΠΜΣ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

10ος κύκλος σπουδών

Ώρα πειραμάτων

 

Facebook Σελίδες: www.facebook.com/biomedicalsciencesmaster

www.facebook.com/MscBiomedicalandMolecularSciences

Ιστοσελίδα του Αγγλόφωνου ΔΠΜΣ: www.msc-biomed.edu.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ