Βαθμός πτυχίου

Ο τελικός βαθμός πτυχίου (100%) θα υπολογίζεται σε ποσοστό κατά 60% των βαθμολογιών από τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα-ενότητες (5 ενότητες του Α’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου, 5 ενότητες του Β’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% και 3 ενότητες του Γ’ εξαμήνου πάλι σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου) και επιπλέον κατά 40% επί του συνολικού βαθμού του πτυχίου που θα προέρχεται από το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου όμως θα προσμετράται και η όλη ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ύπαρξη ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ΣΕ μετά από πρότασή της και έγκριση αυτής από τη ΓΣΕΣ .

Επικοινωνία Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα 
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
 

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ 
Τηλ: 2310013835