Έναρξη & Διάρκεια

Oι μεταπτυχιακές σπουδές του ανωτέρω ΠΜΣ αρχίζουν κατά κανόνα το εαρινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία μετά από πρόταση της ΣΕ ορίζεται από την εκάστοτε ΓΣΕΣ και ανακοινώνεται από την ΣΕ. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει την έναρξη του ΠΜΣ στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. 
H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ να μην προσμετράται τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.

Επικοινωνία Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα 
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
 

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ 
Τηλ: 2310013835