Δίδακτρα

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των Διδάκτρων ορίζεται στις 4000 ευρώ, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις, €1.500 με την αποδοχή της φοίτησής τους, € 1.500 κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και 1000€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ΜΦ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Επικοινωνία Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα 
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
 

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ 
Τηλ: 2310013835