• ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

  ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΦΕΚ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ επιστήμες στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

Μήνυμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα, η κατάρτιση και η εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους: α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών.

Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα έχει ως έδρα του το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά τα μαθήματα θα γίνονται από μισά στην Ιατρική και στο ΑΤΕΙΘ. Το ΠΜΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου διαλέξεις με εξειδικευμένο προσωπικό και μεγάλη εμπειρία, με πληθώρα εργαστηρίων σε ειδικούς χώρους και με σπουδαία επιστημονική και ερευνητική υποδομή. Οι διδάσκοντες είναι ερευνητές και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο! Με το πέρας των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» και σας παρακαλούμε μετά την προσεκτική ανάγνωσή της να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. Θα χαρούμε να γίνετε μέλος της οικογένειας των αποφοίτων του ΠΜΣ μας, όπου όλοι μαζί οι διδάσκοντες έχουμε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την επιτυχία του και έχουμε δώσει εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις και ένα μέρος της καρδιάς μας!


lialiaris 

Με εκτίμηση
Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης, BSc, MD, PhD
Επιστημονικός Υπεύθυνος - Διευθυντής του ΠΜΣ

Επικοινωνία 

Το Μεταπτυχιακό

 • Πρόγραμμα

  Το Πρόγραμμα Σπουδών του «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών», έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των Βιο-Ιατρικών και Μοριακών επιστημών.

  Περισσότερα...

 • Αιτήσεις

  Περισσότερα...

 • Έναρξη & Διάρκεια

  Oι μεταπτυχιακές σπουδές του ανωτέρω ΠΜΣ αρχίζουν κατά κανόνα το εαρινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία μετά από πρόταση της ΣΕ ορίζεται από την εκάστοτε ΓΣΕΣ και ανακοινώνεται από την ΣΕ. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει την έναρξη του ΠΜΣ στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. 
  H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ να μην προσμετράται τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.

  Περισσότερα...

 • Βαθμός πτυχίου

  Ο τελικός βαθμός πτυχίου (100%) θα υπολογίζεται σε ποσοστό κατά 60% των βαθμολογιών από τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα-ενότητες (5 ενότητες του Α’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου, 5 ενότητες του Β’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% και 3 ενότητες του Γ’ εξαμήνου πάλι σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου) και επιπλέον κατά 40% επί του συνολικού βαθμού του πτυχίου που θα προέρχεται από το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου όμως θα προσμετράται και η όλη ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ύπαρξη ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ΣΕ μετά από πρότασή της και έγκριση αυτής από τη ΓΣΕΣ .

  Περισσότερα...

 • Δίδακτρα

  Για τη λειτουργία του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των Διδάκτρων ορίζεται στις 4000 ευρώ, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις, €1.500 με την αποδοχή της φοίτησής τους, € 1.500 κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και 1000€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

  Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ΜΦ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

  Περισσότερα...

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα 
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
 

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ 
Τηλ: 2310013835